In opdracht:
Doelgericht werken betekent vaak je als een acrobaat kunnen/durven bewegen!